Field of Flowers

dr Agnieszka Bojanowska

Psychoterapeutka

 

Skuteczna psychoterapia

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych doświadczających kryzysów psychicznych, zmagających się z problemami psychicznymi (depresje, lęki, niska satysfakcja z życia, brak poczucia sensu), doświadczających problemów w relacjach i codziennym funkcjonowaniu. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi z rodzin obciążonych problemem alkoholowym (dorosłe dzieci alkoholików, DDA), a także z osobami w kryzysach po przyjęciu substancji psychodelicznych, czyli z doświadczeniem tzw. bad trip.

W swojej pracy korzystam z różnych technik: od dobrze ugruntowanych w nauce metod terapii poznawczo-behawioralnej czy terapii schematu, po bardziej nowatorskie podejścia takie jak Brainspotting czy praca z ciałem. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Od 15 lat pracuję naukowo na Uniwersytecie SWPS. Mam doktorat z zakresu psychologii szczęścia i dobrostanu. Swoją wiedzę wykorzystuję w pracy terapeutycznej - skupiam się nie tylko na problemach zgłaszanych przez pacjentów, ale także staram się wydobyć ich zasoby, wartości i aspiracje.

Psychologist Session